Birgit Steerneman

Juriste

Niet elke jurist droomt van het beslechten van conflictsituaties in de rechtbank of het schrijven van ellenlange notities. Birgit Steerneman koos ervoor om lekker praktisch bezig te zijn en aan positieve zaken te werken, zoals duurzaamheid, MVO en het creëren van zakelijke kansen uit ontwikkelingen met juridische raakvlakken. Als bedrijfsjurist en teamleider Legal zorgt ze ervoor dat DWA aan alle wetten en regels voldoet. De juridische adviezen van Legal dienen ook steeds vaker voor het ondersteunen van projecten. Zoals bij collectieve energiesystemen. 

Wie is Birgit Steerneman?

Birgit Steerneman is meester in de rechten. Ze studeerde af op ondernemingsrecht. Voordat ze bij DWA kwam, werkte Birgit als mkb-jurist voor een accountantskantoor. Zes jaar geleden was ze de enige juriste bij DWA, nu stuurt ze een team van drie juristen aan en zit ze in het managementteam. Het team Legal stelt contracten op bij opdrachtverwerving, implementeert nieuwe wetten en regels in de bedrijfsvoering, zoals de AVG bijvoorbeeld, geeft vorm aan MVO – zowel intern als voor opdrachtgevers – en stelt het beheer van data in gebouwen juridisch veilig. Bij projecten met warmtenetten, houden de juristen de partijen scherp op de eisen vanuit de Warmtewet. Ze denken na over de beste samenwerkingsvormen bij collectieve energievoorzieningen en denken mee over het voorkomen van privacy-issues bij smart buildings.

Ruimte om te groeien

Birgit ontwikkelde zich snel van intern bedrijfsjurist naar groepsleider van een team dat ook bij projecten is betrokken. “Je krijgt hier alle ruimte om zelf te groeien en daarmee ook het bedrijf te laten groeien. Om ideeën uit te werken in nieuwe diensten of producten. Daar krijg ik veel energie van. Verder zijn de lijntjes kort en is hiërarchie gevoelsmatig niet aanwezig. Ons team is echt onderdeel van het bedrijf, we worden overal al vroeg bij betrokken. Als iemand bedenkt ‘verrek, dat project kan wel eens juridisch haken en ogen hebben’, dan trekt die meteen bij ons aan de bel.

Dat is bij veel bedrijven wel anders. Het werk is daarnaast heel veelzijdig, omdat je zowel intern als extern bezig bent. Het ene moment werk je aan het inrichten van een managementsysteem voor de MVO Prestatieladder of de implementatie van de AVG in het bedrijf. Dan weer zit je aan tafel met een team om het eigenaarschap van data uit gebouwen goed vast te leggen. We bouwen ambitieus verder aan een team met diverse specialismen, afhankelijk van waar het bedrijf en de markt behoefte aan hebben.”

Bijdrage aan duurzame missie

Al aan het begin van haar loopbaan, koos Birgit voor duurzaamheid en MVO als speerpunten in haar toewijding. Legal draagt in belangrijke mate bij aan de duurzame missie van DWA. Birgit: “Je kan nog zo veel mooie, duurzame ambities naar elkaar uitspreken, pas als je die beklijft op papier, in een document met juridische grondslag, worden ze concreet en gaan ze leven. Ook intern zorgen we voor de vertaling van Nederlandse en Europese richtlijnen op het gebied van MVO en duurzaamheid naar onze bedrijfsvoering.”

Werken bij DWA

Bekijk onze vacatures, stages en afstudeeropdrachten of geef bij ons aan wat jij zoekt in jouw nieuwe baan. Samen kijken we naar de perfecte match!