Cédrique Steenkamer

Strategisch adviseur & Business ontwikkelaar

Van leuren en sleuren naar tekenen en rekenen met circulaire concepten. Dat is wat Strategisch Adviseur & Business ontwikkelaar Cédrique Steenkamer voorstaat. Als kartrekker van het Programma ‘Circulariteit’ bij DWA rust ze niet voordat circulariteit in de gebouwde omgeving net zo mainstream is als energiezuinigheid. “Vooralsnog zijn het vooral de visionaire voorlopers die circulariteit oppakken. Wetgeving zet nu een stok achter de deur om het naar een hoger niveau te tillen. Maar let op: de volgende generatie weet en wil niet anders.”

Wie is Cédrique Steenkamer?

Cédrique koos bij haar studie Bouwkunde aan de TU Delft voor bouwtechniek en bouwfysica. Een slimme zet, want ze had meteen een baan toen ze afstudeerde. Bij diverse werkgevers vocht  Cédrique ervoor om duurzaamheid en circulariteit een plaats te geven in projecten. Met passie en overtuigingskracht, kennis van de inhoud én het vermogen om uit te zoomen en het hele speelveld te overzien, lukte dat. Bij DWA kreeg ze de kans om een programma Circulariteit op te tuigen. Cédrique: “Ik zorg ervoor dat het thema gaat leven bij zowel collega’s als opdrachtgevers. Samen boeken we er successen mee.” Ze predikt het Nieuwe Denken in de volle breedte van de organisatie, met als doel om er eensgezind en afdelingsoverstijgend aan te werken.

Samenhang zien en snappen

Cédrique praat net zo makkelijk met een bouwaannemer of een installateur als met de directeur van een internationaal bedrijf of een econoom. “Ik ben geen diepte-expertise engineer, maar ik snap van alle disciplines en aspecten genoeg om een breed aanspreekpunt te zijn. En dat is nodig in de complexe duurzaamheidsopgave. Als je dat niet integraal aanpakt, de samenhang niet ziet en snapt, dan mis je de boot.” Als Strategisch Adviseur helpt Cédrique opdrachtgevers om duurzaam beleid uit te stippelen en uit te voeren. Als Programmamanager Circulariteit probeert ze ook juist dat specifieke aspect op beleidsagenda’s, in mindsets en in bestekken terecht te laten komen. Wanneer ze bij opdrachtgevers aan tafel zit voor een duurzaam label, schroomt ze niet om daar ook bepaalde onderdelen van circulariteit en klimaatadaptatie aan toe te voegen. “Als je uit duurzame overwegingen gaat voor een goed geïsoleerd dak, maak er dan meteen een groen waterdak van en maak de dakbedekking van recyclebaar materiaal.”

Wetgeving vertalen naar zakelijke kansen

Tegelijkertijd verdiept Cédrique zich in nieuwe duurzame wet- en regelgeving. Zoals de EU Taxonomie, een classificatiesysteem voor duurzame investeringen en hun impact op het ecosysteem, de klimaatverandering en de circulaire economie. Cédrique vertaalt die regels naar zakelijke kansen voor DWA. “Voorheen waren we vooral aan het vertellen wat circulariteit zou kunnen zijn. Nu zijn we bij DWA zo ver dat we er aan gaan rekenen en tekenen, dat het een plek krijgt in diensten en projecten. We berekenen CO2-emissies van materialen. We ontwikkelen circulair beleid en ambities voor gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties. We zijn in staat om de kansen en beperkingen in kaart te brengen en een businesscase uit te werken. Nu gaat het écht leven en kunnen we impact maken.” En dat uit zich al in concrete projecten.

Opdrachten scoren

Cédrique heeft een opdracht gescoord voor een internationale hotelketen een gebouwpaspoort te maken voor elk pand. Dat dient om de waarde van gebruikte materialen te herkennen en behouden en die zo veel mogelijk te recyclen na de levenscyclus. Ook overtuigde ze een opdrachtgever die toe was aan een nieuwe luchtbehandelingskast, om voor een tweedehands te gaan. “Het gebouw zou nog maar maximaal zeven jaar in stand gehouden worden. Daarom zijn wij op zoek naar een bestaande kast die nog zeven jaar mee kan. Dat is best spannend. Want er is geen garantie, geen zekerheid. We gaan dat echt nog leren, hoe het is om tweedehands spullen met resterende levensduur te hergebruiken in gebouwen.”

Slimme oplossingen en een goed verhaal

Voor haar twee kinderen is het de normaalste zaak van de wereld dat ze speelgoed op Marktplaats zet in plaats van bij het vuilnis. Dat ze hun te kleine fiets doorgeven aan een ander kind en op zoek gaan naar een grotere fiets van een ander. Cédrique: “Zij weten en willen straks niet anders. Ze groeien op met mensen aan de deur die hun herbruikbare spullen op komen halen. We zullen altijd gebouwen, auto’s en kleren blijven maken. Maar niet iedereen wil altijd maar iets nieuws. Ik heb er lol in om tweedehands kleding te vinden. Bij gebouwen zien we daar ook de lol van in: de kick van slimme oplossingen en een goed verhaal rondom circulariteit.”

Yes, we can

Het leuke van werken bij DWA vindt Cédrique de afwisseling van hands-on werken aan praktische projecten en het uitwerken van grote strategische vraagstukken. “Zo maken we niet alleen impact op de techniek, maar ook op mensen en organisaties. Het is niet vreemd dat DWA titels wint voor ‘Goed Werkgeverschap’, zoals in 2022 Best Workplaces en Great Place to Work. Je voelt je er veilig en vertrouwd. Iedereen is behulpzaam, enthousiast en geïnteresseerd, je krijgt veel vrijheid om je vleugels uit te slaan en we vinden samen oplossingen als je ergens vastloopt. De sfeer is zakelijk als het moet en relaxed als het kan. Op die manier functioneer ik het best. Het voelt goed dat we hier werken aan belangrijke thema’s. En dat ik mijn kinderen kan laten zien dat je als vrouw én impact kan maken als professional, én een goede moeder kan zijn. Het ‘Yes, we can’-idee. Dat lukt alleen als je uitdagend werk hebt dat voldoening geeft en waar je blij van thuis komt.”

Werken bij DWA

Wil jij net als Cédrique circulariteit verder brengen in de bouwsector? Bekijk onze vacatures, stages en afstudeeropdrachten of geef bij ons aan wat jij zoekt in jouw nieuwe baan. Samen kijken we naar de perfecte match!