Joost Gerrits

Senior Adviseur Energietransitie

Joost Gerrits is geen typische DWA-techneut. Hij is een procesmanager pur sang. Joost koppelt visies over de warmtetransitie aan realistische plannen en gaat met positieve energie de wijk in om draagvlak te creëren voor verduurzaming. Zo helpt hij DWA om duurzame ambities en innovatieve warmteconcepten in de wijk te doen landen. Joost: “De energietransitie is een integrale opgave met veel facetten die veel verder gaan dan alleen de techniek. Het gaat er ook om mensen in beweging te krijgen, om het vinden van draagvlak voor de mogelijke technieken. Alleen met goede, transparante processen waarin ieders belangen evenwichtig meewegen, kunnen we vaart maken richting aardgasvrij.”

Wie is Joost Gerrits?

Joost is nog maar kort werkzaam bij DWA. Daarvoor werkte hij bij een bureau dat overheden en organisaties adviseert bij beleidstrajecten met veel stakeholders en belangen. Zijn hart ligt bij het aanpakken en oplossen van complexe maatschappelijk vraagstukken. Dat DWA dat doet voor het aardgasvrij maken van Nederland, triggerde hem direct. Als Senior Adviseur Energietransitie helpt hij gemeenten om de wijkuitvoeringsplannen voor aardgasvrije warmteoplossingen van de grond te krijgen, als spil tussen techniek, proces en participatie. “Ik stap gemakkelijk in nieuwe projecten en maak me die snel eigen. Daarnaast zijn de inwerkprocessen bij DWA zo goed geregeld, dat ik snel thuis was in de lopende projecten, technieken en werkwijzen. Collega’s hebben veel tijd vrijgemaakt om mij wegwijs te maken.”

Niet alleen zenden, ook ontvangen

Joost is gewend om complexe opgaven in stukjes te hakken en die procesmatig aan te pakken. Hij legt uit hoe hij dat doet bij DWA. “In feite doorlopen we vier stappen. We voeren een wijkanalyse uit, waarbij we het type huizen, de verwarmingsbehoefte en de mate van isolatie in kaart brengen, maar ook met wie we te maken hebben in de wijk. Vervolgens stellen we een projectplan op om te komen tot de keuze voor een voorkeurstechniek in die wijk. Fase drie is de grootste qua omvang, en voor mij ook de meest interessante: de gesprekken met alle belanghebbenden en vervolgens het doorrekenen van de mogelijke warmteconcepten.

We horen aan wat er leeft in de wijk, waar bewoners en bedrijven zelf voorkeur voor hebben en nemen al hun input mee terug. De top drie van warmteconcepten die we zouden kunnen toepassen in de wijk, berekenen we vervolgens door op kosten, jaarlijkse lasten, CO2-besparing en de bouwkundige ingrepen die nodig zijn. Daarmee gaan we weer terug naar de bewoners. Pas als alle neuzen in dezelfde kant op staan, werken we de oplossing in detail uit. In de laatste stap leggen we de oplossing voor aan de bewoners en de gemeenteraad en gaan we, wanneer nodig, het project aanbesteden.”

Niet bang voor weerstand

Draagvlak creëren, daar wordt Joost enthousiast van. Daarbij gaat hij weerstand zeker niet uit de weg. “Ik ben niet bang voor weerstand en probeer die zeker niet weg te moffelen. Het is belangrijk om begrip te tonen voor ieders zichtwijze en problematiek, om te laten zien dat er echt naar mensen geluisterd wordt. Veel mensen denken dat we alleen maar komen vertellen wat er achter de schermen al is bekokstoofd. Maar dat is niet zo. We willen echt samen tot breed gedragen keuzes komen. Ook denken veel bewoners dat het hen te veel geld gaat kosten. We laten dan ook zien dat er subsidies zijn, hoe snel hun investeringen zijn terugverdiend en wat het hen oplevert. Dat ze dit niet doen omdat het moet van de overheid, maar dat het ook beter wooncomfort en lagere energiekosten brengt.” Joost ziet ook een rol als ‘aanjager’ voor zichzelf weggelegd. “Het lijkt me superleuk om de energietransitie in beweging te krijgen door gemeenten, woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren te laten zien wat de mogelijkheden zijn. Om partijen aan het denken te zetten over de energietransitie én te activeren, op een positieve manier.”

Werken bij DWA

Wil jij samen met Joost bijdragen aan de energietransitie in Nederland? Bekijk onze vacatures, stages en afstudeeropdrachten of geef bij ons aan wat jij zoekt in jouw nieuwe baan. Samen kijken we naar de perfecte match!