Marcel Bodewitz

Lead Developer

IT-banen zijn er in overvloed. Veel daarvan zijn ‘zinloos’, vindt Lead Developer Marcel Bodewitz. “Werk dat niets toevoegt aan de maatschappij, daar pas ik voor. Ik zet mijn expertise liever in voor energiezuinige, gezonde gebouwen dan om beurstransacties een paar microseconden sneller te maken zodat er bakken met geld verdiend kunnen worden. Bij DWA draagt IT bij aan een duurzame toekomst. Zinvol werk dus; dat vind ik belangrijk.” Marcel over zinvolle IT, Agile, Scrum en survivalrun.

Wie is Marcel?

Marcel Bodewitz studeerde Informatica aan de Universiteit van Twente. Vervolgens werkte hij vijftien jaar als softwareontwikkelaar voor een
e-health bedrijf. Over zinvolle banen gesproken. Zijn software droeg bij aan zorg op afstand en betere analyses van patiëntgegevens. In 2021 maakte Marcel de overstap naar DWA. Hij werkt aan het verduurzamen van gebouwen door monitoring en data-analyse. En aan het automatiseren van repeterende analyse-processen voor zijn collega’s. Daarnaast is Marcel trainer bij een survivalrun-vereniging. Obstakels leren nemen, dat doet hij ook als Lead Developer bij DWA. Door complexe opgaves in stukjes te hakken, maakt hij ook de obstakels kleiner voor zijn team.

Scrummen aan parametrisch ontwerpen

Scrummen is een ingeburgerde werkwijze in het software-development team. Marcel heeft daar de rol van Scrum Master; hij faciliteert samenwerking en zorgt dat het team verantwoordelijk en creatief werkt in kleine stappen aan een complexe opgave. Een interessant nieuw scrumteam is die rondom het onderwerp parametrisch ontwerpen. “We zetten software in bij het ontwerp van een gebouw of installatie om snel duizenden scenario’s door te rekenen en zo te komen tot het ideale plaatje: een gebouw dat duurzaam, gezond en comfortabel is, met voldoende daglicht en zo min mogelijk milieubelastend materiaal. Is daar bijvoorbeeld één warmtepomp met een grote capaciteit nodig of is het beter om meerdere kleine warmtepompen naast elkaar te zetten? Met parametrisch ontwerpen maken we zichtbaar welk effect bijvoorbeeld de keuze voor grote ramen heeft voor de duurzaamheid en het comfort. In het Scrum-team maken we helder wat er nodig is om die ontwikkeling verder te brengen, we verzamelen feedback als we ergens vastlopen en delen onze kennis met de collega’s.”

Analyse-tool aardgasvrije wijken

Marcel en zijn team werken aan een analyse-tool voor collega’s van het team Warmtetransitie. Die tool maakt voor een hele wijk inzichtelijk hoe die het beste van het aardgas af kan. Met warmtepompen? Een warmtenet? De tool gebruikt data uit publieke bronnen over de aard van de woningen en de aanwezige warmtebronnen om een eerste analyse te maken van de mogelijkheden. “Een aantal opties zal afvallen, andere worden juist relevanter. Zo kunnen collega’s sneller en gerichter adviezen uitbrengen,” zegt Marcel. Ook is hij bezig met een applicatie die de eisen aan een gebouw aan de voorkant van het proces gestructureerd opslaat, zodat DWA daarop de installaties kan ontwerpen, op de eisen kan toetsen bij oplevering en er op kan monitoren in de gebruiksfase. “Zo weten collega’s aan de voorkant bijvoorbeeld welke capaciteit een ventilatie-installatie moet hebben en kunnen we vervolgens toetsen of de geëiste luchtverversingswaardes ook bereikt worden.”

Agile-werkomgeving

Marcel is niet iemand die als solist aan de knoppen draait. Hij gelooft sterk in een Agile-werkomgeving waarbij veel ideeën vanuit de teamleden komen en de verantwoordelijkheid bij het hele team ligt. “Iedereen het vertrouwen geven dat ze bij kunnen dragen. Dat is de insteek waarmee ik met het team omga.” Hij omschrijft zichzelf als een verbinder, met een analytische, maar vooral ook pragmatische instelling. “Ik probeer steeds voor ogen te houden voor wie we tools ontwikkelen en wat de gebruiker ermee wil bereiken. Technisch kan er misschien veel meer, maar we focussen ons op software die toegevoegde waarde heeft voor de business en voor opdrachtgevers. Die vertaalslag probeer ik steeds te maken.” Bits en bytes vertalen naar begrijpelijke taal, daar is Marcel goed in. Dat helpt om adviserende collega’s mee te krijgen in softwareontwikkelingen en om tools samen te kunnen optimaliseren.

Snel feedback ontvangen

Dat vindt hij tegelijkertijd één van de meest aantrekkelijke kanten van het werken bij DWA. “De software is hier misschien iets minder kritisch dan in de gezondheidszorg, maar wat het mooi maakt is dat veel van wat we maken, intensief wordt gebruikt door collega’s. Dat maakt de feedback snel en concreet, je komt er snel erachter wat wel en niet goed werkt. In mijn vorige baan kreeg ik soms pas na maanden een kwartiertje met de dokter om dat te achterhalen. Hier voelt het meer als samenwerken. Niet alleen in technische zin. De software moet aansluiten op ontwerpprocessen en monitoring. En in commerciële zin: op de kansen voor DWA om zich te onderscheiden.”

Iedereen aan de Fairphone

Duurzaamheid speelt zowel in zijn baan als privé een belangrijke rol. Marcel heeft geen auto, koos voor ASN als duurzame bank, koopt zoveel mogelijk tweedehands en eet plantaardig. Én hij heeft een Fairphone; een telefoon die is geproduceerd met een minimale klimaatimpact, van grondstoffen die eerlijk en ethisch zijn verkregen. “Daarover heb ik laatst een artikel geschreven in OverDWArs, ons personeelsblad. Ter inspiratie. Zolang collega’s hun oude smartphone nog hebben, is het duurzamer om die zo lang mogelijk te houden, maar ik heb er wel interesse voor gewekt bij vervanging.” Zijn bijdrages aan OverDWArs zijn niet de enige extraatjes die Marcel doet voor DWA. Hij is bezig met een centrale Wiki voor de organisatie en neemt deel aan het MVO-team. “Samen brainstormen we over ideeën om DWA nog duurzamer en betekenisvoller te maken. Het is leuk om daarover mee te denken, maar vooral om mee te DOEN. Dat is dan weer het pragmatische in mij.”

Check de vacature Junior Monitoring Specialist.

Werken bij DWA

Wil jij samen met Marcel werken aan IT-oplossingen voor een duurzame toekomst? Bekijk onze vacatures, stages en afstudeeropdrachten of geef bij ons aan wat jij zoekt in jouw nieuwe baan. Samen kijken we naar de perfecte match!