Rogier

Adviseur Energietransitie

Als Adviseur Energietransitie zet Rogier Duijff zich in voor het aardgasvrij maken van Nederland. Hij kijkt niet alleen naar de meest geschikte technieken voor het duurzaam verwarmen van wijken, hij schenkt ook veel aandacht aan de menselijke kant. Aan het verbinden van partijen en het begrijpelijk overbrengen van de duurzame boodschap. Zijn ervaring als docent komt daarbij goed van pas. “Door het gesprek aan te gaan met bewoners en door hun vragen te beantwoorden, nemen we misconceptie en twijfel weg. Dat is net zo belangrijk als de keuze voor een warmteconcept.” 

Wie is Rogier?

Rogier studeerde civiele techniek en watermanagement aan de TU Delft. Hij studeerde af op het verbinden van WKO-systemen. Rogier volgde tijdens zijn studie ook een opleiding voor docent natuurkunde en stond zelfs een jaar voor de klas bij een Gymnasium in Den Haag. Dat hij goed is in het helder uitleggen van moeilijke materie, viel bij DWA al snel op. Van Adviseur Energie, waarbij Rogier vooral aan technische berekeningen van energieconcepten werkte, werd hij Adviseur Energietransitie. Nu zit hij aan tafel met gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders en bewoners om de wijkuitvoeringsplannen van de warmtetransitie vorm te geven en daar draagvlak voor te creëren.

Energietransitie draait om wetenschap, praktijk én mensen

Momenteel is Rogier druk bezig met de wijkuitvoeringsplannen in de gemeenten Nissewaard en Heerenveen.  Hij is actief bij de Drentse Warmtewissel, een soort Energieloket maar dan voor gemeenten. Dat heeft als doel de warmtetransitieplannen van gemeenten te concretiseren, kennis te delen en processen te stroomlijnen. “Het daadwerkelijk verduurzamen van wijken doe je niet alleen met berekeningen, technische modellen en mooie plaatjes. Je moet wetenschap, praktijk en mensen zien samen te brengen om de energietransitie te laten slagen.

Met alle stakeholders in de wijken kijken we naar de kansrijke energieconcepten en welke impact die hebben op de CO2-reductie, maar ook naar de persoonlijke voorkeuren van bewoners. We proberen de werkzaamheden slim te plannen, bijvoorbeeld op momenten dat de wegen in de wijk toch al open moeten voor het vervangen van de riolering. Heel belangrijk is ook het informeren van bewoners. Tijdens bewonersavonden ben ik van de partij om vragen te beantwoorden en praktische bezwaren weg te nemen. Dat is vaak spannend, maar het is ook vaak leuk. Vooral om te zien dat mensen het verhaal aan het eind van zo’n avond ook zelf kunnen uitleggen aan hun buren. Het landt dus echt!”

Misverstanden uit de wereld helpen

Heel soms blijkt dat een beoogd plan niet realistisch is, en moeten de ambities worden bijgesteld. Bewoners, maar ook andere partijen vinden het fijn als ook wij als adviseurs ons standpunt aan kunnen passen. Meestal leid dit tot veel meer beweging.  “Daar doe je het voor. Niet om willens en wetens iets te pushen, maar om elkaar te vinden in wat er kan en wat mensen willen.” De energietransitie is een complex vraagstuk, dus we kunnen maar beter blijven leren van elkaar.

Werken bij DWA

Wil jij samen met Rogier bijdragen aan de energietransitie in Nederland? Bekijk onze vacatures, stages en afstudeeropdrachten of geef bij ons aan wat jij zoekt in jouw nieuwe baan. Samen kijken we naar de perfecte match!